قسمت سوم مستند عمامه های انگلیسی - بخش دوم


سومین قسمت از مجموعه مستند عمامه های انگلیسی با موضوع شیعیان افراطی و شبکه های تلویزیونی افراطی نظیر شبکه امام حسین و مرجعیت وابسته به صادق شیرازی را می توانید مشاهده کنید.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر