حاج محمود کریمی - میلاد امام حسین 1390


امشب مستم/ به ارباب دل بستم/کی میرسه به شیش گوشه دستم
تو لیلی و من به عشقت مجنون/میخونن امشب همه از دل و جون


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)