عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • پوشش یک زن چه ازنظر شخصیتی چه از نظرظاهری با حجاب کامل میشود؛این گونه است که بانوی دوعالم فاطمه(س)فرموده اند که:ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است؛بنابراین حفظ حجاب حفظ آبروی دخت پیامبر فاطمه(س) است.بنابراین ای زن ودختر امروزی کاری بکنید که فردای قیامت روی نگاه کردن وایستادن جلوی دخت پیامبر را داشته باشید.

  • پوشش یک زن چه ازنظر شخصیتی چه از نظرظاهری با حجاب کامل میشود؛این گونه است که بانوی دوعالم فاطمه(س)فرموده اند که:ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است؛بنابراین حفظ حجاب حفظ آبروی دخت پیامبر فاطمه(س) است.بنابراین ای زن ودختر امروزی کاری بکنید که فردای قیامت روی نگاه کردن وایستادن جلوی دخت پیامبر را داشته باشید.