صوت های مهم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت سوم

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان
harekat
توسط harekat

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت سوم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت دوم

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان
harekat
توسط harekat

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت دوم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت اول

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان
harekat
توسط harekat

جایگاه تشکیلات در روایات جلسه دوم

دوره کشوری اسلام ناب97....استاد عبداللهی
harekat
توسط harekat

جایگاه تشکیلات در روایات جلسه  دوم