لیگ ادابازی خندوانه فصل ششم

لیگ ادابازی خندوانه فصل ششم
اعضای گروه‌ها و نام های گروه به ترتیب زیرهستند: 1- نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) 2- شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی ) 3- باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) 4- ارشا اقدسی و هومن شاهی ( فرتاس) 5- محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع ) 6- نیما نکیسا و حامد آهنگی ( آهنگ نکیسا ) 7- مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه ( رُفقای 25 ساله ) 8- رامبد شکرآبی و حمید گودرزی ( دهه پنجایی ها )

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 4 - مرحله سوم

گروه : باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و رامبد شکرآبی و حمید گودرزی ( دهه پنجایی ها ) | تیم ضد ضرب به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 4 - مرحله دوم

گروه : باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و رامبد شکرآبی و حمید گودرزی ( دهه پنجایی ها ) | تیم ضد ضرب به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 4 - مرحله اول

گروه : باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و رامبد شکرآبی و حمید گودرزی ( دهه پنجایی ها ) | تیم ضد ضرب به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت ۳ - مرحله سوم

گروه : نیما نکیسا و حامد آهنگی ( آهنگ نکیسا ) و نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) |گروه نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) به مرحله بعد صعود کرد
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت ۳ - مرحله دوم

گروه : نیما نکیسا و حامد آهنگی ( آهنگ نکیسا ) و نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) |گروه نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) به مرحله بعد صعود کرد
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت ۳ - مرحله اول

گروه : نیما نکیسا و حامد آهنگی ( آهنگ نکیسا ) و نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) |گروه نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) بهمرحله بعد صعود کرد
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 2 - مرحله دوم

گروه : ارشا اقدسی و هومن شاهی ( فرتاس) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع ) | بصل النخاع به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 2 - مرحله سوم

گروه : ارشا اقدسی و هومن شاهی ( فرتاس) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع ) | بصل النخاع به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 2 - مرحله اول

گروه : ارشا اقدسی و هومن شاهی ( فرتاس) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع ) | بصل النخاع به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت ۱ - مرحله سوم

گروه : تِنسی تاکسیدو و چاملی (شهاب عباسی - سیاوش مفیدی) و رُفقای 25 ساله (مهران غفوریان - بیژن بنفشه خواه) | تیم تِنسی تاکسیدو و چاملی به مرحله بعد صعود کرد.
mohsen
توسط mohsen