منبع

منبع

روش های قدیمی و خسته کننده رسانه ها برای رساندن پیام به مخاطب این روزها کارایی خود را به مانند گذشته ندارد و ذائقه مردم نیز از مدیوم ها تغییر کرده و با توجه به جنگ نرمی که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کرده اند، بایستی با سبک و سیاق امروزی که مورد پسند جامعه نیز باشد به آن ورود کرد. 

منبع هم با جان و دل از آتش به اختیاری رهبر معظم انقلاب به عنوان فرصتی در جهت امتداد مسیر والای انقلاب اسلامی استفاده می کند