مجموعه سرودهای انقلابی

مجموعه سرودهای انقلابی

بسیار ی از سرودهای انقلابی قبل از پیروزی رسیدن انقلاب تولید و بصورت مخفیانه به دست مردم می‌رسیدند. سرودهایی بسیاری که به جرات می توان گفت بسیاری از آنها توسط نسل دوم و سوم انقلاب نیز حتی شنیده نشده است. برخی سرودها هیچ وقت کهنه نمی‌شوند و شما نیز حتماً اعتراف خواهیم کرد که یکی از آن چیزها «سرودهای انقلابی» است که با حال و هوای انقلاب اسلامی اجرا شده‌اند. شنیدن چند باره این سرودها هنوز که هنوز است می‌تواند برای هر ایرانی لذت بخش و یادآور روزهای شضورانگیز بهمن 57 باشد. حتی نسل سوم و چهارم انقلاب هم بخش زیادی از آنچه درباره آن روزها می‌دانند را با پس زمینه این سرودها یاد گرفته‌اند.

واکنش شبکه من و تو به این سرود زیبای ایران این مهد عاشقان ..

واکنش شبکه من و تو به این سرود زیبای ایران این مهد عاشقان .. بعد از سرود جدیدی که آستان قدس رضوی منتشر کرد و در واقع اقتباس از سرود «ای ایران ای مرز پرگهر» بود، باعث واکنش ها شده است. در این بین، مخالفین چند دسته شده اند. برخی ها این کار را تخریب سرود اصلی دانسته اند! برخی آن را عامل تفرقه! دسته...
واکنش شبکه من و تو به این سرود زیبای ایران این مهد عاشقان ..