پایگاه خبری تحلیلی بصیرت

برنامه ی موشکی ایران قابل مذاکره نیست (با زیرنویس انگلیسی)

منبع http://basirat.ir/en/news/3238/no-negotiations-over-our-missile-capability
برنامه ی موشکی ایران قابل مذاکره نیست (با زیرنویس انگلیسی)

مستند ارتباط وهابیت و تکفیری(به زبان انگلیسی)

TEHRAN (Basirat) :Season I: Project Takfirism Episode II: Wahabi-Takfiri Connection. A series of clips that unveils the \’Enemies of Islam\’ http://basirat.ir/en/news/2872/wahabi-takfiri-connection-%7C-enemies-of-islam
مستند ارتباط وهابیت و تکفیری(به زبان انگلیسی)

توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)

Iran 's defensive capabilities is not negotiable Why doesn't Iran allow negotiations on its defensive capabilities منبع: سایت بصیرت
توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)

چرا آمریکا از سپاه متنفر است؟ (با زیرنویس انگلیسی)

WHY AMERICA HATES IRGC? Who created ISIS and what happened to it? What has been the role of IRGC in context of ISIS? Why does America hate the IRGC? منبع: سایت بصیرت http://basirat.ir/en/news/2655/why-america-hates-irgc
چرا آمریکا از سپاه متنفر است؟ (با زیرنویس انگلیسی)