سوال سلفی از رئیس جمهور!

سوال سلفی از رئیس جمهور!

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به  http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.

کانال telegram.me/selfiesoal را دنبال کنید...

ریاست جمهور آینده اختلاس گران را به صورت علنی محاکمه کند

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

ریاست جمهور آینده اختلاس گران را به صورت علنی محاکمه کند

آقای روحانی چرا در 16 آذر گفتید تمام جزئیات برجام زیر نظر رهبری بوده؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

آقای روحانی چرا در 16 آذر گفتید تمام جزئیات برجام زیر نظر رهبری بوده؟

شما که از کربلا درس مذاکره گرفتید چرا از ماجرای حضرت علی با برادرشان درسی نگرفتید؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

شما که از کربلا درس مذاکره گرفتید چرا از ماجرای حضرت علی با برادرشان درسی نگرفتید؟

چه برنامه ای برای این حجم از فارغ التحصیلان متخصص آماده به کار بیکار دارید؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

چه برنامه ای برای  این حجم از فارغ التحصیلان متخصص آماده به کار بیکار دارید؟

برنامه کاندیداها برای ظهور امام زمان (عج)

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
برنامه کاندیداها برای ظهور امام زمان (عج)

مردم از مشکلات سیستان و بلوچستان می گویند ...

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
مردم از مشکلات سیستان و بلوچستان می گویند ...

برنامه نامزدهای ریاست جمهوری در راستای اشتغال پایدار و تولید چیست؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

برنامه نامزدهای ریاست جمهوری  در راستای اشتغال پایدار و تولید چیست؟

برنامه ی دولت آینده در بخش کشاورزی چیست؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

برنامه ی دولت آینده در بخش کشاورزی چیست؟

انتظارات جوانان از رئیس جمهور آینده...

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

انتظارات جوانان از رئیس جمهور آینده...

آیا فرهنگ در برنامه های رئیس جمهور آینده در جایگاه ویژه ای قرار دارد؟

فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید.
mohsen
توسط mohsen

آیا فرهنگ در برنامه های رئیس جمهور آینده در جایگاه ویژه ای قرار دارد؟