برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری

برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری
برنامه های رسانه ای اسحاق جهانگیری یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری در گفت‌وگوی ویژه خبری

فیلم کامل اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما را ببینید.
mohsen
توسط mohsen

اظهارات جهانگیری در شبکه چهار

اسحاق جهانگیری در برنامه گفت‌وگوی شبکه چهار سیما به سوالات مجریان برنامه پاسخ داد.
mohsen
توسط mohsen

اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری در گفت‌وگوی ویژه خبری

فیلم کامل اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما را ببینید.
mohsen
توسط mohsen

دومین مستند انتخاباتی جهانگیری

ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری96
mohsen
توسط mohsen

سومین مناظره انتخاباتی | اظهارات جهانگیری و نقد‌های کاندیداها

اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد.
mohsen
توسط mohsen

مستند اول | اسحاق جهانگیری

مستند تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ۹۶
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ضبط شده | اسحاق جهانگیری

ویژه برنامه های ریاست جمهوری ۹۶
mohsen
توسط mohsen

مناظره دوم-بخش اول | اظهارات جهانگیری و نقد‌های کاندیداها

اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد.
mohsen
توسط mohsen

با دوربین | اسحاق جهانگیری

ویژه برنامه انتخابات96
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ویژه خبری _ اسحاق جهانگیری

ویژه برنامه های ریاست جمهوری ۹۶
mohsen
توسط mohsen