حاج مهدی رسولی | شب هفتم محرم 97

عنوان حجم
نجوا با شهدا… (دانلود)  
روضه حضرت علی اصغر (سلام الله علیه)… (دانلود)  
پیش زمینه: الرحیل الرحیل… دلبسته عشق بسته دنیا نیست… (دانلود)  
زمینه: لالا…لا آروم بابا… برمیگرده از سمت دریا سقا… (دانلود)  
واحد ترکی: (به یاد حاج سلیم مؤذن زاده اردبیلی) چوللرده آهولر ملر ای سوت امر آهو سنه… (دانلود)  
شور ۱: کل من علیها فان فیبقی حسین… مرگ و زندگی ما فقط با حسین… (دانلود)  
دودمه: عطش افتاده به اخیام قتیل العبرات بسته شد آب فرات… (دانلود)  
شور ۲: ماه من جان رباب… رو نیزه ها آروم بخواب… (دانلود)  

 

برای دیدن آخرین مداحی های امسال به حسینیه روشنگری بروید:
حسینیه روشنگری