ارسال نظر

  • مهمان 98/11/30 ساعت 00:05

    خوب پس چرا صلاحیت؟
    حضرت شورای نگهبان.