ارسال نظر

  • مهمان 98/11/29 ساعت 21:58

    ینی متاسفم براخودم که این خاین وطن فروش ترسو غربگرای جدا از مردم شده مسول ما
    چرا نمیمیرن این کثافتا آخه
    تا کی خونمونو این گرگای دروغگو بخورن