ارسال نظر

  • مهمان 98/11/25 ساعت 14:56

    خداوند توفیق توبه نصیبشان کند و اگر هدایت ناپذیرند و قصد توبه ندارند زودتر مرگشان را برساند تا بیش از این ظلم و فساد انجام ندهند و ظلم و فساد را ترویج نکنند و گسترش ندهند