ارسال نظر

  • مهمان 98/11/25 ساعت 13:49

    لعنت خدا بر مفسدان فی الارض از ریز و درشت شان
    آنها که میدانند فساد چیست و آن را ترویج میکنند و انجام میدهند