ارسال نظر

  • هنرمند یعنی فیلمسازان و سایر هنرمندان خدا نیستند و تا خدایی بالا بردنشان هم غلطه
    خداوند تنها خالق است که قادر است ایجاد کند و آنچه ایجاد کرده را معدوم کند که هیچ اثری از آن باقی نماند و انسانها چنین قدرتی ندارند و استفاده از واژه خلق کردن برای اثر هنری به معنای ساختن است نه ایجاد کردن؛ ساختن چیزی از چیز دیگر
    و خداوند دو نوع خلق کردن دارد یکی ایجاد کردن و دیگری ساختن چیزی از چیز دیگر که به او در آن احسن الخالقین گویند که مثلاً انسانی از خاک خلق کرده و از روحی که از مخلوقات شریفش است در قرار داده که چنین توانایی ها و شگفتی هایی دارد
    --
    خلق اثر هنری دلیل نمیشه که تو از اختیاری که خداوند در تو قرار داده سوء استفاده کنی و در مسیر نابود کردن اخلاق و زدودن حدود الهی فیلمهای منحرف کننده و مبتذل بسازی و بازیگران رو به انجام کارهای حرام بگماری تا در جامعه ایجاد انحراف عقیدتی و اخلاقی بکنی