ارسال نظر

  • بالاخره اینطور که نمیشه . حتما" یک شخص که ارادت خاصی به آمریکا و انگلیس داره ، چند شخص دیگر را همراه خود کرده و اگر نتواند با غرب مذاکره زیرزمینی داشته باشد ، از توئیت ترامپ و امثالهم پالس میگیره و با پاسخ دادن به توئیت ، کد میده . و اوضاع مملکت را به قهقرا میکشند . آیا این عاقلانه است که با تخریب معیشت مردم و اوضاع اقتصادی و حتی امنیتی کشور ، خود را برای آمریکا بزک کنند تا به آمریکا ثابت کنند که فرمانبردار هستند و مستحق حمایت آمریکا ؟!
    آیا نمیبینید ؟! کور هستید ؟! یا خودمان را زدیم به کوری ؟! آیا نمی فهمیم یا خود را به نفهمی زده ایم؟ !
    کاری به گذشته حسن فریدون ندارم ولی از وقتی آمده بارها و بارها و بارها همه چیز را خراب کرده . آیا اینها همه اتفاقی است و تا چه زمانی فقط باید نگاه کنیم که او بصورت اتفاقی ، در حال زدن ریشه ما است ؟!