ارسال نظر

  • درود بر تو جوان ، با حرامزاده بجنگ که این دنیا ارزش زیستن ندارد و هر چه سریعتر باید رفت البته یادت باشه بقول بهشتی بهشت را به بها میدهند نه بهانه ، هر چند میدونم مراقب خودت هم باید باشی اما بتاز بر حرامزاده ها