ارسال نظر

  • فلونی 98/10/27 ساعت 21:03

    نه میرم یه برسی روش میکنم
    ولی قبلا خوشک سالی رو هم
    میگفتن به علت پدیده هارپ هست که دانشش دست آمریکاست و با تولید امواج رادیویی باعث خوشکسالی ایران شدن
    و انواع و اقسام این شایعه ها