ارسال نظر

  • شما خودتون دنبه جنبون شیطون هستید..اون از کانالتون تو سروش که تو بعضی از کلیپ ها ، جنگ رو تبلیغ می کنید و این هم از ترویج این موارد.... سایت شما باید توسط نهادهای امنیتی بسته شود.