ارسال نظر

  • اگر کسی طبق روایات جعلی و دروغهای دشمنان دچار جهل مرکب بشود و خیال کند امیرالمومنین علی(علیه السلام) انسان ظالمی بوده آیا باز هم بی پدر شمرده میشود؟