ارسال نظر

  • دوستان توجه داشته باشید، بعضی کسانی که به طرفداری از نظام و رهبری و یا در انتقاد و حمله به انقلاب و ولایت، متن‌های تند و توهین‌آمیز می‌گذارند تا باعث تند و خشن شدن مواضع افراد و ایجاد درگیری لفظی و کینه‌ورزی بین مردم میشوند، یا مستقیما عامل دشمن هستند و یا نادانسته آب به آسیاب جبهه‌ی استکبار و ابلیس می‌ریزند.

    بیایید هوشیار باشیم.