ارسال نظر

 • بعضیا تصورشون اینه که نماینده کل بشریتند و فکر میکنند بدون محبوبیت هم میشه عکس کسی را جایی بزنن
  در واقع به شعور مردم هم توهین میکنند علاوه بر تشخیص اشتباهشون

  همون شاه خائن و طاغوت هم که بود یه محبوبیتی کاذب برای خودش درست کرده بود و وقتی ازبین رفت پایین کشیدنش

  هرچند نه آقااحتیاجی داره به این عکسها که بالابزنن براش
  و نه کسی ادعا کرده همه به ایشون عشق و علاقه می ورزند
  ایشون همونجور که آقای رئیسی گفتند مرد خداست درراه خداست پشتوانش هم خداست نه این عکسا و نه حتی جریان امنیتی کشور
  که اگر عقل باشه جریان امنیتی هم هست اگه عقل هم نباشه استدلال های دوغکی و ...