ارسال نظر

  • تو غلط کردی که به یک مسلمان مومن که معتقد به امیرالمومنین علی ابن ابوطالب(علیه السلام)است میگویی حیف نان و هوا که نصیبش بشه؛ فقط بخاطر اینکه بخلاف مذاق و عقیده ات چیزی گفته