ارسال نظر

  • تهمت و ناسزاگویی را کنار بگذار،
    امام و مولای فعلی مومنان پس از الله و رسولش یعنی مهدی موعود(سلام الله علیه) هم راضی نیست که به بهانه دفاع از رهبری تهمت به مادر مردم مسلمان و مومن بزنی و نسبت زنا و زنا زاده بودن و حرام خواری به منتقدان و مخالفان رهبری بدهی،.. خیلی از منتقدان از این حکومت و رهبر، شیعیان مومن مسلمانی هستند که انتقادشان بجاست و حق میگویند..
    ما از پشت پرده خبری نداریم چه بسا امام مهدی(سلام الله علیه) بخاطر مسائلی از رهبری راضی نباشد..
    پس نباید از پیش خودت وی را سپهسالار و نایب امام زمان بدانی..
    اگر رهبری تا وقت ظهور زنده بماند ممکن است از اولین کسانی که باید بخاطرمسائلی که پیش آورده و آمده در محکمه عدل اسلام ناب جوابگوی امام باشد و مجازات شود خود رهبری باشد