ارسال نظر

  • این بهترین زمان بود که حضرت آقا دفاعی از این دولت خیانتکار نکند تا مردم چهره کثیف و ملعون این حزب خرابکار و فتنه گر را بشناسد ... ولی حیف که آقا خودش را سپر بلای این دولت کرد ... ولله خسته شدیم از این دولت فتنه گر که بیشترین تعداد نفوذی را دارد ، خدا لعنتشان کند ... انشاالله مردم در دوره های دیگر انتخابات با بصیرت عمل کنند و به اهل فتنه رای ندهند ...