ارسال نظر

 • دمت گرم از روشنگریت
  خوب مردم رو روشن کردی که آمریکا چه کشور خوبی که حقوق کارگر و مردمش رو درست میده
  و این از یک دمکراسی درست و چینش درست رجال برای حکومت کردن است
  ظمنا این حرفا دوره احمدی نژاد که همین فیلم بازیا بود نباید زده میشد
  مردک مشکل ما بی ارزش شدن پول و مزد زحماتمون هست که به همون اندازه قبل یا بیشتر مجبوریم زحمت بکشیم و لی ارزش زحمت مون خیلی کمتر از قبل شده
  همه اینا حاصل دشمنی و شاخ شدن حکومت تو دنیاست
  گرونی بنزین که مهم نیست
  مهم استعماری هست که داری میشیم