ارسال نظر

  • دخترایا خانومای مجرد، به کی اعتمادکنن برا ازدواج؟ چون اعتماد ندارن، چون دور وبرشون میبینن چه خبره وچی انتظارشونو میکشونه، هرگز تن به ازدواج نمیدن.