ارسال نظر

  • منظور مهمان وهابی از اهل بیت جناب عایشه و حفصه و دو پدر ایشان هستند. قبلا در کتاب جعلی "اهل بیت از خود دفاع می کنند!" دقیقا همین منظور خود از اهل بیت را توضیح داده اند. آن اهل بیتی که حضرت زهرایش برود از خاک روی قبر حمزه سید الشهداء تبرک بردارد و با گل آن تسبیح بسازد العیاذ بالله خرافه پرست است.