ارسال نظر

  • آره همه شیاد و دین فروش هستید بجز شما وهابیون عزیز.