ارسال نظر

 • رسانه های مجاز ایران چه دشمنی با دین اسلام و مذهب تشیع و اهل بیت پیامبر دارند؟؟؟!!!
  ---
  چرا و با چه دلیل قاطع خدا پسندانه ی انکار نا پذیر رسانه های مجاز همگانی ایران بویژه صدا و سیمای ملی این کشور با اصرار بر بی توجهی به روشنگریهای قرآنی و عقلی دفاع از دین و مذهب و با نا دیده گرفتن حد و مرزها و بایدها و نبایدهای روش دین داری قرآنی و عقلی ، ترویج من در آوردیها و خرافات متضاد با قرآن و عقل را بنام دین و مذهب ترجیح می دهند و با چنین رویکرد شیطانی دین زدا ، دین و مذهب و اهل بیت پیامبر را بد نام می کنند و حیثیت و اصالت الهی دین و مذهب و آبروی اهل بیت مظلوم پیامبر را لوث می نمایند؟؟؟!!!
  این رسانه های مجاز که در سایه نظام اسلامی دین محور فعالیت می کنند با نقل احادیث و روایات مخدوش به جعل و دروغ و متضاد با قرآن و عقل این نظام نسبت به پاکی حقیقت اسلام و تشیع از خرافات بی تفاوت یا مخالف این پاکی جلوه می دهند.
  این رسانه ها با اصرار پیوسته بر تبلیغ من در آوردیها و خرافات دین زدا ، نظام اسلامی ایران را من در آوردی ساز و خرافه گستر و متجاوز به حریم قدسی دین اسلام و قرآن و و مذهب اصیل تشیع و بازیچه قرار دادن دادن شخصیت پیامبر و شحصیتهای ائمه ی از اهل بیت آن حضرت ، به جهان اسلام معرفی می کنند.
  در همه ی رسانه های مجاز ایران اصل ضرورت دقت و ارزیابی عالمانه ی قرآنی و عقلی محتوا و نسبت منقولات غیر قرآنی بنام دین و مذهب به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت مطهر او (ع) با سکوت حوزه های علمیه دینی و دین شناسان تقریبا بطور کلی نادیده گرفته می شود.
  این گونه نقل جاهلانه و بی پروا توسط همه سطوح واعظان و مداحان و سایر خطبای منبر و سخنوران بی هیچ گونه ارزیابی علمی قرآنی و عقلی و بی اجازه ی متعارف نقل حدیث و روایت بی هیچ گونه ضابطه علمی رواج پیدا کرده و حیثیت دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت آن حضرت را با نقل جعلیات و نسبت دروغ به این بزرگان آلوده و بد نام کرده است.
  نخستین محکهای علمی اصیل ارزیابی و سنجش درستی و نادرستی محتوا و نسبت منقولات غیر قرآنی منسوب به دین و مذهب بویژه در زمینه ی اعتقادات ، آیات محکم و مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی هستند که متاسفان در ایران نزد ناقلان حدیث و روایت کلا بی توجه به آثار مخرب و دین زدای این گونه نقل نادیده گرفته می شوند.
  مایه ی بسی غم و اندوه و افسوس است که در سایه ی نظام اسلامی در ایران که مهم ترین وظیفه ی پیامبر گونه ی آن جلو گیری از انحرافها و کج رویهای دینی و مذهی و همچنان مصون نگه داشتن دین و مذهب از هرگونه انحراف و کج روی است باید شاهد بی توجهی و بی تفاوتی دین شناسان و مسئولان نظام به این محکهای علمی اصیل باشیم و دین و مذهب بازیچه دست و ابزار کاسبی حرام دین فروشان و مذهب فروشان بماند و در جهان اسلام تبلیغ و شایع شود که اصل مذهب تشیع من در آوردی سازی و خرافه گستری بنام دین و مذهب است!!!