ارسال نظر

  • لذا مسئله تحول‌خواهی بحث جدیدی نیست؛


    یک پرچم بر زمین مانده‌ای است که جریان انقلابی باید آن را از زمین بردارد؛
    پس مبحث تحول‌خواهی گفتمان جریان انقلابی است که در 13سال گذشته ادبیات آن را رهبری ساخته‌اند؛
    از این رو معتقدم رویش سوم انقلاب جریانی جوانانی است که پیگیر این صحبت‌های تحولگرایانه هستند؛
    این نسل گفتمان دارد اما اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حرف جدیدی ندارند و تنها کاری که می‌کنند، این است که جلوی حرف زدن دیگران را بگیرند؛