ارسال نظر

  • معلومه اگر دست رو دست بگذاری چیزی عوض نمیشه..
    از قدیم گفتن:
    از تو حرکت از خدا هم برکت
    باید خودت هم تلاشی بکنی تا خداوند پس از ازدواجت راه را برایت هموار کند