ارسال نظر

 • سلام دوستان
  از اوله اول
  از اووووووووووووون اول اولش
  دروغ
  تظاهر
  و حرفهاي بي عقلاني
  پدر پدر پدر مسلمانان را در آورده و بحول قوه الهي بيشتر هم در خواهد آورد.
  .....
  .....
  .....
  قرآن و احاديث و آموزه هاي بزرگان مثل نسخه اي است كه فقط و فقط و فقط نوشته شده
  خوانده و حفظ كردن آن هيچ احمقي ..آدمي..حيواني...وگياهي را شفا نميدهد
  بايد در عمل زمينه و امكانات عملي شدن آنرا فراهم آورد تا به درمان منتهي شود
  امان از جهل
  امان از ناداني
  امان از فريب و شعار
  خدايا ما كه هيچ به خاطر خودت هم كه شده به همه ما عقل و شعور و فهم عطاكن