ارسال نظر

  • ؟؟؟ 98/10/17 ساعت 12:51

    خوبه که صحبت ها رو آدم کامل بشنوه و تقطیع رو گوش نده. متاسفانه شما منصف نبودید و صحبت های آقامیری رو کامل برای مردم نزاشتین.