ارسال نظر

  • 13981123 98/11/23 ساعت 13:19

    برای تولید این کلیپ ها با این مضامین نه تنها هیچ توصیه ای از معصومین و مراجع و قرآن و... نداریم بلکه به شدت نهی هم شده است، یکی از مهم ترین دلایل ترویج خود فساد بشکل ناخواسته است و دیگری انحراف فکر از تمرکز بر الطاف و بندگی خداست، بقول مقام معظم رهبری نمیشود شیشه کثیف را با دستمال کثسف تمیز کرد، شما یا جاهلانه اینکار ها را میکنید یا عامدانه از نیروهای یهود در کشور هستید که قشر مذهبی راهم به فساد بکشید دقیقا به شیوه ابلیس، لعنت الله علی قوم الظالمین