ارسال نظر

  • یعل 98/10/15 ساعت 02:04

    اخر همین کلیپ نوشت امام علی فرموده اغازشهوت لذت است و پایانش نابودی پس غصه خوردن نداره تمام همین هایی که گناه میکنن و لذت میبرند اخرش نابود میشوند پس هرکه نابودی و جهنم را خاست گناه کند