ارسال نظر

 • قبلا هم بهت گفتیم دست از نقش بازی کردن بردار.
  تو از رهبری هم بدت میاد دروغگو
  چون اگه تابع رهبری بودی به جای لعن به کسانی که به روحانی رای دادند برای انها دعا میکردی و از خدا میخواستی هدایشان کند .
  همچنین طبق نظر رهبری اکثر مدیران کشور پاکدست هستند .
  اون ماشین هم متعلق به سردار قاسمی نبود.
  کذاب تو که برای همیشه از سایت روشنگری خداحافظی کردی پس اینجا چیکار میکنی؟