ارسال نظر

 • در کتاب آقای حداد عادل داستانی نقل شده در مورد دو خیاط که وارد شهری شدند تا برای پادشاه لباسی بدوزند متفاوت !!!

  آقای ازغدی شده همان پسربچه ای که وسط میدان شهر پرید میان مردم وداد زد !!! آی مردم !!! پادشاه لخته !!! لباس تنش نیس!!!

  بی سوادی روحانیون حوزه رو همه میدونن!!! اما کسی جرات گفتنش رو نداشت!!!
  رساله های کپی شده سالهاست که نقل محافل خصوصی مردم است!!!

  آقای رحیم پور جز همین دنیایی است که امروز مردم هم دستاوردهای علم رو می بینن ومی شناسند !!!
  چه کسی بیل گیتس را نمی شناسد !!! مردی که دستاورد علمی وکاآفرینانه اش در تمام خانه ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد!!!

  استیو جابز همینطور !!! مایکل دل و غیره و حتی وارن بافت و هزاران هزار دیگر !!!
  وقتی برندگان جایزه نوبل را در تمام عمر این جایزه نگاه می کنیم نامی از دانشمندی در خاورمیانه نیست!!!
  آقای رحیم پور و جامعه علمی امروز ایران این موضوعات را می بینند و به خودشان وکشورشان وحوزه ودانشگاه نگاه می کنند و عصبانی می شوند!!!
  اگر تمام تالیفات حوزه ما در صد سال گذشته را غربال کنیم 5 تا کتاب خوب که امروز بدیم دست یک جوان متولد 1380 بگیم بخون !!! پیدا نمیشه!!!

  برای تمام علوم وفنون ودانش و فن آوری و اخلاق ومدیریت وعلوم انسانی ناگزیریم از نسخه غربی استفاده کنیم!!!
  آقای رحیم پور راست میگه !!! ما یک مشت پرادعای بی خاصیتیم و برای گرفتن بهشت وخوابیدن با حوری ها فقط بلدیم نماز بخونیم و ثواب جمع کنیم!!!

  همه ما میدانیم علم اسلامی اقتصاد اسلامی علوم انسانی اسلامی طب اسلامی و... همه فقط در حد عناوینی برای پز دادن در سخنرانی هاست !!! برایش هیچ کاری نکردیم!!!