ارسال نظر

  • آقا برنامه نویسای این سایت چی کار دارن میکنند خدا داند.....
    این مطلب تاریخش برای دیروز زده شده ولی یه سری کامنت داره برای سال ۹۴

    چه بلبشوریه تو تیم این سایت

    حاجی یه دستی به سر و روی این سایت بکش خیلی باگ داره