ارسال نظر

  • mn 98/7/8 ساعت 16:46

    باسلام
    بنده یک سوال از جناب مهدوی نژاد دارم و اینکه آیا شخص شما فیلم را دیده اید یا فقط فیلم ندیده را نهی می کنید و اگر دیده اید از کدام مجرای قانونی دیده اید و اگر از مجرای قانونی ندیده اید به کدام روش ناصحیح متوسل شده اید؟؟