ارسال نظر

  • آفرین به آیدی مهمان 2 ، مردانگی ز لذت دنیا گدشتن است ، نامرد و مرد را به همین میتوان شناخت ، به شما تبریک میگم و امیدوارم با سخت کوشی و اینکه شونه تو زیر فشار کار بزار لذتی غیر قابل وصف داره من از 14 سالگی تلاش کردم بدون کمک حتی پدر ، یعنی هزینه ازدواج و خانه و ماشین همش خودم چون یک تز داشتم تلاش کن تا دستت جلوی کسی دراز نشود الانم الحمدالله شرایط بسیار خوبی دارم وقتی عاشق خدا باشی و توکل بر خدا رو جایگزین دو گرم عقل نداشته بکنیم خدا کمک میکنه