ارسال نظر

  • خدایا تو گفتی ملک خداوند با کفر خدا پابرجاست ولی به ظلم مردم نه .....
    خدایا راضی نشو به ظلم حکومتی که مدعی حکومت رسول خدارو دارند و بویی از مهربانی رسول خدا و عدالت علی ابن ابی طالب رو نبرده اند ....