ارسال نظر

  • سکوت 94/1/10 ساعت 00:19

    برخی نظرات حاوی توهین اند، درست نیست اتهام به رئیس جمهور یک مملکت در نظرات منتشر بشه، این جرمه.افرادی مثل استاد عباسی برای روشن کردن جوانان مملکت تلاش می کنند، به جای توهین و تمسخر انتقاد سازنده داشته باشیم.