ارسال نظر

  • احمدی نژاد دزد نبود...دزد خاتمی و هاشمی و روحانی هستن....