ارسال نظر

  • سلام الان شده همان زمان امام حسین (ع) باید پیرو ولایت فقیه باشیم و از دینمان که به فرموده حضرت رسول(ص) مانند آتش در دستمان به خوبی نگهبانی کنیم