ارسال نظر

  • هیهات من الذله وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد